KVKK Metni

ATLAS TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KVKK BAŞVURU FORMU I. AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir. İadeli taahhütlü mektupla yapılacak başvuruların “Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Serbest Bölge Mahallesi, 104. Cadde No: 10 41275 Başiskele, Kocaeli/Türkiye” adresine gönderilmesi ve e-posta yoluyla yapılacak başvuruların ise info@atlasshipyard.net adresine iletilmesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı başvurularda evrakın tebliğ tarihi, diğer yöntemlerle yapılan başvurular bakımından ise başvurunun ulaşma tarihi başvuru tarihi sayılacaktır. Şirketimize yapacağınız başvurular, Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevaplanacaktır. Başvurunuza verilecek olan yanıt, Kanun’un 13. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamda verilecektir. II.

BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER

Başvurunuzun gereğince ve usulüne uygun olarak değerlendirilebilmesi için aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir.
Ad-Soyad:
T.C. Kimlik Numaranız:
Uyruk (Yabancılar İçin): Pasaport Numarası/Kimlik Numarası (Yabancılar İçin):
Şirketimizle Olan İlişkiniz: Müşteri: İş Ortağı: Çalışan:
Adres:
Cep Telefonu:
Elektronik Posta Adresi:
Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?:..
http://atlasshipyard.net/ATLAS_ILGILI_KISI_BASVURU_FORMU.pdf
© Copyright 2017 Atlas Shipyard